Styrelsen

Ordförande

Leo De Geer
Malmöortens biodlarförening
0705-915987
leo.degeer@biodlarna.se

Vice ordförande

Cristina Olson
Mellanskånes Biodlarförening
cristina.olson@pakon.se

Kassör

Bengt Jönsson
Lunds biodlare
0736-959664
bengt@kungsmarken.info

Sekreterare

Jan Rubbmark / Adm. medlemsregisteret / Kontaktperson
Malmöortens biodlarförening
0733-102966
jan.rubbmark@gmail.com

Ledamot

Stina Hedlund
Malmöortens biodlarförening
0707-208088
Stina.hedlund@icloud.com

Ledamot

Ulla-Britt Swenson
Nordvästra Skånes Biodlarförening
0703-557120
ubs1956@hotmail.com

Ledamot

Mathis Kögel / Kvalitetsansvarig / Utbildningssamordnare
Lund biodlare och Hässleholms BF
0735-548096
mathis@honung.info

Ledamot

Ulf Ingvarsson / Skadeansvarig stöld/angrepp på bisamhällen
Sydvästra Skånes BF
070-6040223
ulf.ingvarsson@sandvik.com

Ledamot

Nils Reppen / Hemsidan / Näringsbiodlarrepresentant
Hässleholm BF
0721-876963
nils.reppen@gmail.com

Ansvariga utanför styrelsen:
Johan Wallin, Bihälsoansvarig
Sven-Åke Nilsson, Avelsansvarig