Styrelsen

Ordförande

Leo De Geer
Malmöortens biodlarförening
0705-915987
leo.degeer@biodlarna.se

Vice ordförande

Ingela Zenk
Sydvästra Skånes BF
0733-86 77 65
ingelazenk@hotmail.com

Kassör

Bengt Jönsson
Lunds biodlare
0736-959664
bengt@kungsmarken.info

Sekreterare

Ulrika Zarnhall / Adm. medlemsregisteret / Kontaktperson
Landskrona-Kävlinge BF
0730-51 25 58
ullis@zarnhall.se

Ledamot

Cristina Olson
Mellanskånes Biodlarförening
cristina.olson@pakon.se

Ledamot

Andreas Larsson / Hemsideansvarig
Hässleholms BF
0735-28 90 60
andreaslarsson@gmx.com

Ledamot

Mathis Kögel / Kvalitetsansvarig / Utbildningssamordnare
Lund biodlare och Hässleholms BF
0735-54 80 96
mathis@honung.info

Ledamot

Ulf Ingvarsson / Skadeansvarig stöld/angrepp på bisamhällen
Sydvästra Skånes BF
0706-04 02 23
ulf.ingvarsson@sandvik.com

Ledamot

Pontus Lund / Avelssamordnare / Näringsbiodlarrepresentant
Kristianstadsbygdens BF
0709-95 95 56
ponte_lunddan@hotmail.com

Ansvariga utanför styrelsen:
Johan Wallin, Bihälsoansvarig