Utbildningar i Skåne

Hässleholms biodlareförening

Fulltecknad – Nybörjarkurs i biodling startar i slutet av september 2021. För anmälan och mer info se Nybörjarkurs ht 2021, eller kontakta Andreas Larsson andreaslarsson@gmx.com

Malmöortens Biodlareförening

Corona anpassad biodlingskurs för liten grupp deltagare kan komma ordnas i föreningens bigård, i maj / juni 2021.   Intresseanmälan till Mats Nilsson, apiculturist@hotmail.com ange namn, tel.nummer, e.post.
Den från 2020, stora vilande nybörjarkursen, kommer igång så fort smittläget tillåter.

Kristianstadsbyggdens Biodlarförening

Läs mer om föreningens utbildningar på www.kristianstadsbygdensbf.se.

Sydvästra Skånes Bf

Kjell Nilsson
kjell@sydbi.se eller 0708 196320, 0708 196320
Eller till ABF i Trelleborg

Tomelilla Biodlareförening erbjuder kursprogram och utbildningar

Medborgarskolen Syd
Besöksadress utdelningsadress
S:ta Gertrudsg. 1, 271 33 Ystad, Skåne län
Telefon: 0411-19818
www.medborgarskolan.se/ystad
Sök vidare under Tomelilla

Munka Ljungby Biodlarförening

Munka Ljungby Biodlarförening anordnar under 2020 studiecirklar i samarbete med Munka Folkhögskola.
För mer information och anmälan kontakta Peter Shaw, 070-887 83 79 peter.shaw@hamn.nu
www.munkabi.com

Färs Biodlarförening

Färs Bf bedriver kurser inom:
Biodling för nybörjare
Fortsättningskurs inom biodling
Drottningodling

Anmälan och kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan
010-173 39 13
maria.karlsson@sv.se
www.sv.se/skaneland

Ringsjöortens Biodlareförening

«Grunder i Biodling» startade i september 2019 i Hörby.  Grunderna följs upp med cirkeln «Fördjupning biodling» med 4 träffar á 3 timmar vardera, där sjukdomar, honungshantering (ympning), avläggare och drottningodling gås igenom och praktiseras. Denna går under maj-juni.