Utbildningar i Skåne

Munka Ljungby Biodlarförening

Munka Ljungby Biodlarförening anordnar under 2022 studiecirklar om bin och biodling i samarbete med Munka Folkhögskola:  Del 1 – 6 tillfällen med början den 2 mars, Del 2 – 6 tillfällen med början den 18 maj.
För mer information och anmälan kontakta Peter Shaw, 070-887 83 79 peter.shaw@hamn.nu
www.munkabi.com

Malmöortens Biodlareförening

Corona anpassad biodlingskurs för liten grupp deltagare kan komma ordnas i föreningens bigård, i maj / juni 2021.   Intresseanmälan till Mats Nilsson, apiculturist@hotmail.com ange namn, tel.nummer, e.post.
Den från 2020, stora vilande nybörjarkursen, kommer igång så fort smittläget tillåter.

Kristianstadsbyggdens Biodlarförening

Läs mer om föreningens utbildningar på www.kristianstadsbygdensbf.se.

Sydvästra Skånes Bf

Kjell Nilsson
kjell@sydbi.se eller 0708 196320, 0708 196320
Eller till ABF i Trelleborg

Tomelilla Biodlareförening erbjuder kursprogram och utbildningar

Medborgarskolen Syd
Besöksadress utdelningsadress
S:ta Gertrudsg. 1, 271 33 Ystad, Skåne län
Telefon: 0411-19818
www.medborgarskolan.se/ystad – Sök vidare under Tomelilla

Färs Biodlarförening

Färs Bf bedriver kurser inom:
Biodling för nybörjare
Fortsättningskurs inom biodling
Drottningodling

Anmälan och kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan
010-173 39 13
maria.karlsson@sv.se
www.sv.se/skaneland