Utbildningar i Skåne

Munka Ljungby Biodlarförening

Munka Ljungby Biodlarförening anordnar under 2020 studiecirklar i samarbete med Munka Folkhögskola:
Del 1: En studiecirkel för den som är allmänt intresserad av att veta hur ett bisamhälle fungerar och som kanske vill lära sig grunderna i konventionell eller naturlig biodling. Här får man även en inblick i humlors, solitärbins och andra pollinerares värld.
Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka kl. 18:30-21:00 med början den 12 februari 2020. Avgift: 500 kr.
Del 2: En fördjupning i kunskaper om bin samt om biodlarens arbete i bigården. Fokus kommer att ligga på konventionell biodling men även naturlig biodling kommer att få en given plats. Vi träffas 6 gånger, 4 tillfällen varannan vecka med start den 13 maj 2020, ytterligare en träff i augusti och en i september. Avgift: 500 kr.
Som komplement kan deltagarna besöka föreningens bigård i Axtorp på våra torsdagsträffar där Bigårdsföreståndaren visar och berättar om hur biodling går till i praktiken.

För mer information och anmälan kontakta Peter Shaw, 070-887 83 79 peter.shaw@hamn.nu
www.munkabi.com

Hässleholms Biodlarförening

Nybörjarkurs med start 26 februari 2020 . Kvällskurs kl 18.30-20.45. Pris: 950,-. Intresseanmälan innan 01.02.20 till nils.reppen@gmail.com, tel 0721-876963.

Landskrona Kävlinge Biodlarförening

Vi anordnar i vinter en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan i Landskrona. Kursen, på 11 gånger, hålls varannan onsdag med start 7 november och slutar i maj med praktisk genomgång i kupan. Målet är att deltagarna ska bli aktiva biodlare efter kursen. Kursdeltagarna får efter avslutad kurs tillgång till en mentor som är behjälplig under första året som ny biodlare. Vi erbjuder också att gemensamt åka till en bibutik för inhandling av material till biodlingen. Kurslitteratur: ”Mina första år som biodlare”.

Anmälan till Studieförbundet SV Skåneland

Tomelilla Biodlareförening erbjuder kursprogram och utbildningar.

Medborgarskolen Syd
Besöksadress utdelningsadress
S:ta Gertrudsg. 1, 271 33 Ystad, Skåne län
Telefon: 0411-19818
E-post: www.medborgarskolan.se/ystad
Sök vidare under Tomelilla

Ringsjöortens Biodlareförening

Börjar en studiecirkel «Grunder i Biodling» med totalt 10 träffar á 3 timmar, med start i september i Hörby. Anmälan via Vuxenskolan i Hörby (tel 0415-12098).

Här ges grunderna avseende krav på biodlaren, binas biologi och deras hantering, honungen, dess framtagning och egenskaper samt skötsel i såväl praktik som genom filmer.

Grunderna följs upp med cirkeln «Fördjupning biodling» med 4 träffar á 3 timmar vardera, där sjukdomar, honungshantering (ympning), avläggare och drottningodling gås igenom och praktiseras. Denna går under maj-juni.

Malmöortens Biodlareförening

NYBÖRJARKURS I BIODLING 2020. Kursen är lämplig för nybörjare, eller för den som börjat med bin och kommit underfund med, att här behövs ordentlig utbildning och vägledning.

Vi har kursstart tisdag den 3 mars kl. 18.30-21.00. Sen varje tisdagskväll tom. 2 juni. ( ej påskveckan ). Ca 13 träffar. Först teori med hjälp av bok och video-filmer, visning av utrustning mm. I maj, praktik i bigården. Sista träffen skördar vi och slungar ut honung på riktigt.

Kursplats: Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 2, Malmö.

Kursavgift: 1000 kr. för medlem i Biodlarföreningen, icke medlem betalar 1500 kr och blir då också medlem i SBR och Malmöortens Biodlareförening, för år 2020. Betalning efter första träffen. Kurslitteratur tillkommer, C-O Mattsons «Bin till nytt och nöje». (Behövs). Säljs på kursen ca pris 330 kr. Har du redan boken, meddela detta vid anmälan.

Bindande anmälan med, namn, postadress, tel. nummer och e-postadress. Senast den 10 februari. Till Per Andersson. E-post biperarne@tele2.se eller tel. 040-150332. Vi reserverar oss för att kursen blir fulltecknad före angivet senast datum, vilket den blivit de senaste åren.

Läs mer på vår hemsida, www.biznet.nu/malmobiodlarna Samt för att hitta till Folkhögskolan, se www.malmofolkhogskola.se.

Kristianstadsbyggdens Biodlarförenings

Nybörjarkurs i biodling
I år har vi nöjet att genomföra utbildningar i vår egen föreningsbigård.

Vi kan redan nu ta emot din intresseanmälan. Mer information om utbildningen kommer inom kort. Utbildningen kommer att innehålla teoretiska och praktiska övningar allt för att du skall känna dig bekväm som nybliven biodlare.

http://kristianstadsbygdensbf.se/utbildning/

Sydvästra Skånes Bf.

Nybörjarkursen som börjar 1 mars 2020 är fullbelagd.

Kjell Nilsson
kjell@sydbi.se eller 0708 196320, 0708 196320
Eller till ABF i Trelleborg

Färs Biodlarförening

Erbjuder kurser inom biodling:
Introduktion, nybörjarkurs, drottningodling och sommarkurs.

SV Studieförbundet Vuxenskolan
Jenny Stenborg, Verksamhetsutvecklare
Box 22, 231 21 Trelleborg
jenny.stenborg@sv.se
Telefon 010-7030840
kurser: www.sv.se/skaneland