Bisvärm?

Bisvärm som är på rymmen i Skåne.

Du tar kontakt med någon Biodlarförening eller kontaktperson där Bisvärmen finns. (Se under Föreningar i Skåne).

När du fått kontakt, kommer det en biodlare från någon förening och hämtar bisvärmen (om den inte är på rymmen igen).

Om Bisvärmen sitter i en skorsten eller husvägg där biodlaren inte kan ta den, får husägare kontakta anticimex eller motsvarande företag som får ta hand om svärmen.