Anmäla innehav av bisamhällen

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, glöm då inte att anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen finns.

Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda.

Anmälan görs antingen direkt på nätet på denna sida, eller med blanketten som finns att ladda hem på samma sida.