Anmäla innehav av bisamhällen

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, glöm då inte att anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen finns.
Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda.
Anmälan görs antingen direkt på nätet genom denna sida, eller med blanketten som finns att ladda hem på samma sida.

Refererat till Länsstyrelsen i Skåne Län skrivelse (2012-07-06 information ”not ej diarieförd skrivelse på Länsstyrelsen”) till Ordförande i Skånska Biodlarföreningarna

Länsstyrelsen i Skåne har begärt medlemsregister på SBR-medlemmar för att kunna få in anmälningar om uppställningsplatser för bisamhällen i Skåne. Förfrågan har gjorts till Sveriges Biodlares Riksförbund som har sagt att medlemsregister inte lämnas ut med hänvisning till PUL. Det stämmer med Skånes Biodlardistrikts tolkning av PUL att vi inte kan lämna ut medlemsregistret, eller snarare att medlemsregistret inte kan användas till annat än våra egna behov.

Skånes Biodlardistrikts Styrelse är eniga om att inte lämna ut medlemslistan, utan försöker lösa uppgiften på annat sätt. Vi delar Länsstyrelsen i Skåne Läns åsikt om att få in rapport om uppställningsplatser. Vi ska naturligtvis bistå Länsstyrelsen i Skåne Läns strävan och påminna våra medlemmar, men bör nog också be våra föreningar att vara försiktiga med medlemsregistren.

Styrelsen i Skånes Biodlardistrikt är beredd att bistå på bästa sätt att anmälningar om uppställningsplatser kommer in till Länsstyrelsen i Skåne Län. Kontakter har varit med Länsstyrelsen och ett flertal förslag från vår sida har lämnats.

Vi uppmanar ännu en gång våra medlemmar att sända in sina anmälningar var ni har era bisamhällen. Det är en skyldighet som biodlare att göra detta.

Med vänlig hälsning
Styrelsen