Skåne Biodlardistrikt

Hemsideansvarig: Nils Kr. Reppen

Hej och välkommen

Under menyn Föreningar i Skåne hittar du alla de Skånska Föreningarna. Här finns mycket trevligt och nyttigt att läsa. Under menyn Utbildningar i Skåne och Föreningar i Skåne finns kommande, nystartade och pågående biodlarutbildningar.

Alnarpsträffen 26. maj

Skåne Biodlardistrikt inbjuder till en rundvandring i Alnarpsparken lördagen den 26. maj 2018 kl. 10. Bo Lindahl kommer att filosofera om de olika träd, perenner och annueller som finns i området som ägs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Övriga familjemedlemmar är välkomna till denna utomhusaktivitet. Medtag egen fika/matsäck samt kläder efter väder. Samling sker vid parkeringsplatsen intill panncentralen som finns i anslutning till området, där även SBR:s biflagga kommer att sättas upp.

Enkäten övervintringen 2017-2018

Preben vill ha in så många svar som möjligt så följ gärna denna länk innan 4:e juni http://www.bee-survey.com/index.php/819938?lang=sv

Skånska honungsmästerskapet 2018

Var förening tar fram de 2 bästa burkarna från sina medlemmar. Detta görs genom att de som vill delta lämnar in 2 burkar från samma batch/slungning för bedömning. Lokala provningen görs i en burk och föreningsmästarnas burk 2 med tillhörande bedömnings protokoll lämnas till Distriktets styrelse innan den 20. september. Vinnarna kommer meddelas på utbildningsdagen i Oktober.