Årsmöte

Årsmötet 2020 blir också i Tyringe, den 15. februari 2020.

Frist för anmäla er passerad.

1_Inbjudan_2020

2_Agenda_Årsmöte_2020

3_Närvarolista_2020

6_Verksamhetsplan_2020

8_Valberedningens_förslag

9_Motion_Sydvästraskåne_0001

10_Motioner_till_SBRs_Skånedistrikts_årsmöte_2020

11_191008 Biodlarna motion tomelilla

12_Reseräknning

4_Verksamhetsberättelse_2019_0001

RESULTATRAPPORT
Resultatrapport Årsmöte
Resultatrapport Utbdag 19 okt
Budget 2020 Balansrapport
Revisionsberättelse 2019