Årsmöte 2017

Kallelse och handlingar till årsmötet 2017

Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningens ledamöter samt revisorer, kallas härmed till Skånes Biodlardistrikts ordinarie årsmöte.
Kallelsen har även gått ut via annons i Bitidningen.

Plats: Dammstorp Gård Odarslöv (utanför Lund) Dammstorpsvägen, 225 92 Lund. Tid: Lördagen den 18 februari 2017 10.00 till 15.30
Hålltider: 09.30 kaffe 10.00 – 14.00 årsmöte med paus för lunch 12.00 – 13.15

Vid förhinder skall ombud i god tid kalla ersättare och till denne överlämna kallelse med bilagor.

Reseersättning utgår enligt distriktets riktlinjer, en bilersättning per 4 närvarande ombud per förening. Fyll i reseersättnings blanketten som finns på distriktets hemsida. Se till att ni fyller i rätt kontonummer.

OBS!! Organisera samåkning även med grannföreningar

Övriga medlemmar i distriktets lokalföreningar är välkomna att närvara, men har ingen rösträtt.

Det kommer att ingå kaffe, lunch och lokalhyra i anmälningsavgiften om 100 kr. Då detta behöver meddelas Dammstorp Gård behöver en anmälan om deltagande med betalning till distriktets konto 5236-8826 ha gjorts OBS Senast 8 februari.

Vill du ha speciell mat meddela Bengt Jönsson via mail bengt@kungsmarken.info eller via telefon 046-98190.

Avbeställning vid förhinder görs per mail lars.r@mail.com eller telefon 070-75 77 500 även SMS till Lars Rosenqvist innan 18/2 för att få tillbaka avgiften.

Under årsmötet utses ”Årets Förening” i distriktet

Efter årsmötets förhandlingar kommer Rickard Johansson att prata om VSH bin

Varmt välkomna
2017 märks drottningen gul
Styrelsen

 

Agenda Årsmöte 2017

Budgett-2017

Kallelse årsmöte 2017

Motion till Skånes Biodlardistrikts årsmöte 2017

Ombudslista 2017

Valberedningen 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsbrev 2016 skånedistriktet

Verksamhetsplan 2017

Reseräkning